Pentax km Operating Guide (et)

Download
62
Üldine käsitsemine
3
Päästiku kasutamine
Päästik toimib kaheastmelisena.
Päästiku poolenisti allavajutamine kuvab näidud pildiotsijas ning käivitab 
automaatteravustamise. Päästiku lõpuni vajutamisel toimub pildistamine.
• Pildistamisel vajutage päästikut kaamera värina vältimiseks õrnalt.
• Harjutage päästiku poolenisti vajutamist täpse tunnetuse saamiseks.
Vaba asend
Vajutatud poolenisti 
(esimene asend)
Vajutatud lõpuni 
(teine asend)
e_kb464_84percent.book  Page 62  Monday, October 6, 2008  11:03 AM