Pentax km Operating Guide (et)

Download
63
Üldine käsitsemine
3
Raskesti teravustatavad objektid
Automaatse teravustamise mehhanism ei ole täiuslik. Teravustamine 
võib teatud tingimustes keeruline olla. See kehtib ka käsitsi teravustamise 
kohta pildiotsija fookusindikaatori ] abil.
(a)  Praktiliselt puuduva kontrastsusega objektid (valge sein, sinine taevas).
(b)  Valgust neelavad objektid.
(c) Kiirestiliikuvad objektid.
(d) Tugev peegeldunud valgus või tagantvalgus (ere taust).
(e)  Korduvad vertikaalsed või horisontaalsed mustrid teravustamisalas.
(f) Paljud 
erinevad 
objektid teravustamisalas esiplaanil ja tagaplaanil.
Kui objekti ei ole automaatselt võimalik teravustada, lülitage teravustamisrežiimi 
lüliti asendisse \ ning teravustage pildiotsija mattklaasi abil käsitsi. (lk.117)
Objekt ei pruugi olla terav ülaltoodud (e) ja (f) tingimustel vaatamata sellele, 
et ] (teravuse indikaator) põleb.
e_kb464_84percent.book  Page 63  Monday, October 6, 2008  11:03 AM