Pentax km Operating Guide (et)

Download
64
Üldine käsitsemine
3
Suumobjektiivi kasutamine
Suumobjektiiv võimaldab pildistada nii telefotot kui jäädvustada vaateid ka laiema 
vaatenurgaga. Määrake soovitud fookuskaugus ning pildistage.
1
Pöörake suumirõngast vasakule 
või paremale.
Pöörake suumirõngast päripäeva (telefoto) 
või vastupäeva (lainurk).
• Mida väiksem on kuvatav fookuskaugus, seda laiem on objektiivi vaatenurk. 
Mida suurem fookuskaugus, seda võimsam suurendus.
• Elektriline suum ei ühildu selle kaameraga.
MF
AF
Lainurk
Telefoto
e_kb464_84percent.book  Page 64  Monday, October 6, 2008  11:03 AM