Pentax km Operating Guide (et)

Download
67
Üldine käsitsemine
3
1
Valige režiimikettal 
HI=q või ..
A (Night Scene), K (Sunset), n (Stage Lighting), m (Candlelight) ja 
E (Museum) 
programmides 
H (Scene) režiimis on välklamp deaktiveeritud. l (Night Snap) 
programmis 
H (Scene) režiimis välklamp automaatselt ei avane.
2
Vajutage päästik poolenisti alla.
Integreeritud välklamp avaneb vajadusel 
ning alustab laadimist. Kui välk on laetud, 
ilmub pildiotsijasse b sümbol. (lk.28)
3
Vajutage päästik lõpuni alla.
Toimub pildistamine.
4
Välklambi sulgemiseks suruge 
joonisel näidatud osa alla.
Automaatrežiimi kasutamine 
gi 
(Välklambi automaatne avanemine)
Kui välklamp on avatud, vajutage automaatrežiimi asendamiseks sundvälguga K nuppu. 
e_kb464_84percent.book  Page 67  Monday, October 6, 2008  11:03 AM