Pentax km Operating Guide (et)

Download
68
Üldine käsitsemine
3
1
Vajutage K nuppu.
Integreeritud välklamp avaneb ning alustab 
laadimist. Seadistustest sõltumata on kasutusel 
sundvälgu režiim. Kui välklamp on laetud, 
ilmub pildiotsijasse b sümbol. (lk.28)
2
Vajutage päästik lõpuni alla.
Välklamp rakendub pildistamisel.
3
Sulgemiseks suruge välk alla.
Välklambi sundrežiimi kasutamine 
b
D
Kui režiimiketas on a (Flash Off) asendis, ei ole välklambi avamine K nupu 
abil võimalik.
e_kb464_84percent.book  Page 68  Monday, October 6, 2008  11:03 AM