Pentax km Operating Guide (et)

Download
69
Üldine käsitsemine
3
Punaseid silmi vältiv välgurežiim
“Punased silmad” jäädvustuvad pildile hämaras välklambiga pildistamisel. 
Seda põhjustab silma võrkkestalt peegelduv välklambi valgus. 
Hämaras on silma pupillid avatud.
Silmad jäädvustuvad punasena, kuna hämaras on pupillid avatud.
Seda nähtust saab vastavate võtete abil vältida.
• Kasutage pildistamiseks hästivalgustatud kohti.
• Suumobjetkiivi kasutamisel valige objektiivil laiem vaatenurk ning liikuge 
objektile lähemale.
• Kasutage välklampi, mis toetab punasilmsuse vähendust.
• Välise välklambi kasutamisel viige välklamp kaamerast võimalikult eemale.
Punaste silmade vähendusfunktsioon väldib punaste silmade jäädvustamist 
eelvälgu abil, mis lastakse lahti vahetult enne pildistamist. Eelvälgu toimel 
tõmbuvad pupillid kokku. Pildistamiseks lastava põhivälgu ajal on pupillid 
väiksemad ning silmad ei jäädvustu nii punastena. 
Pildiprogrammis või 
H (Scene) režiimis valige punaste silmade 
emalduseks D või F. Teistes režiimides valige F.
e_kb464_84percent.book  Page 69  Monday, October 6, 2008  11:03 AM