Pentax km Operating Guide (et)

Download
70
Üldine käsitsemine
3
Välgu võimsust saab muuta vahemikus —2.0 kuni +1.0. Välgu särikompensatsiooni 
väärtused 1/2 EV ja 1/3 EV sammu puhul on järgmised.
Intervalli seadistamine toimub [1. EV Steps] (lk.105) alt [A Custom Setting 1] menüüs. 
Välguvõimsuse kompenseerimine
Seadistuse samm
Välgu kompensatsioon
1/2 EV
—2.0, —1.5, —1.0, —0.5, 0.0, +0.5, +1.0
1/3 EV
—2.0, —1.7, —1.3, —1.0, —0.7, —0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
Päevane täitevälk
Päeval pildistamisel elimineerib täitevälk pildilt varjud (näiteks portreteeritava 
näost). Välklamp on täitevälguna kasutamisel sundvälgu režiimis.
Pildistamine
1 Avage integreeritud välklamp ning veenduge, et välgurežiim 
on E (sundvälk). (lk.68)
2 Veenduge, et välklamp on laetud.
3 Tehke pilt.
Ilma täitevälguta
Täitevälguga
Kui taust on liiga ere, võib pilt olla ülesäris.
e_kb464_84percent.book  Page 70  Monday, October 6, 2008  11:03 AM