Pentax km Operating Guide (et)

Download
71
Üldine käsitsemine
3
Välgu särikompensatsiooni määramiseks pöörake [Flash Mode] dialoogis valikuketast.
Kaamerat saab seadistada nii, et välklambi laadimise ajal on võimalik pildistada.
Seadistage [14. Release when Charging] väärtuseks [A Custom Setting 2] 
menüüs [On] (lk.78). Vaikimisi ei ole välklambi laadimise ajal pildistada võimalik.
• Kui välgu maksimaalvõimsus ületatakse (+) suunas kompensatsiooniga, 
siis kompensatsiooni ei toimu.
• Negatiivne kompenseerimine (—) ei pruugi pilti mõjutada kui pildistatav on liiga lähedal, 
ava on lahti või tundlikkus on kõrge.
• Välgu kompensatsioon kehtib ka välistele välklampidele, mis toetavad P-TTL 
automaatrežiimi.
Pildistamise lubamine välklambi laadimise ajal
0 . 0
0 . 0
0 . 0
Flash Mode
Flash Mode
Auto discharge
Auto discharge
Flash Mode
Auto discharge
O K
O K
O K
OK
14. Release when Charging
Enables shutter release  
while the built-in
flash is charging 
Off
On
e_kb464_84percent.book  Page 71  Monday, October 6, 2008  11:03 AM