Pentax km Operating Guide (et)

Download
73
Üldine käsitsemine
3
Funktsioon võimaldab pilte ükshaaval kustutada.
1
Vajutage Q nuppu ning valige (45) noolenuppude 
abil kustutatav pilt.
2
Vajutage i nuppu.
Ekraanile ilmub Delete menüü.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil [Delete].
RAW+ formaadis salvestatud piltide 
puhul valige kustutatav formaat.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Pilt kustutatakse.
Piltide kustutamine
• Kustutatud pilte ei ole võimalik taastada.
• Kustutuskaitstud faile ei saa kustutada.
Delete JPEG
Kustutab ainult JPEG pildi.
Delete RAW
Kustutab ainult RAW pildi.
Delete 
RAW+JPEG
Kustutab mõlemad fialid.
Mitmete failide samaaegse kustutamise kohta saab detailsemat infot “Mitmete piltide 
kustutamine” (lk.180).
Cancel
Cancel
Delete
Delete
100-0046
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 73  Monday, October 6, 2008  11:03 AM