Pentax km Operating Guide (et)

Download
76
Pildistusfunktsioonid
4
Pildistusfunktsioonid
Pildistamise seadistusi saab muuta otsenuppude, juhtpaneeli, [A Rec. Mode] 
ning [A Custom Setting] menüüde abil.
Vajutage pildistusrežiimis funktsioonide 
seadistamiseks (2345) noolenuppe 
järgmiselt.
Menüüde kasutamise kohta info saamiseks lugege “Menüüde kaustamine” (lk.32).
Seadistamine otsenuppudega
Nupp
Üksus
Funktsioon
Lk
2
Drive Mode
Valib sarivõtte, iseavaja, distantspäästiku 
või särikahvli.
lk.106
lk.125
lk.128
lk.130
3
Flash Mode
Määrab välklambi töörežiimi.
lk.65
4
White Balance
Määrab valge värvuse balansi erinevates 
valgustingimustes pildistamisel.
lk.159
5
Sensitivity
Määrab ISO tundlikkuse.
lk.87
Otsenuppudega muudetavaid funktsioone saab muuta ka juhtpaneeli abil (lk.31).
e_kb464_84percent.book  Page 76  Monday, October 6, 2008  11:03 AM