Pentax km Operating Guide (et)

Download
77
Pildistusfunktsioonid
4
[A Rec. Mode 1-3] menüüs saab teostada järgmisi seadistusi.
Vajutage pildistusrežiimis 
3 nuppu, ekraanile ilmub [A Rec. Mode 1] menüü.
* Seadistatav juhtpaneeli abil.
Rec. Mode menüü üksused
Menüü
Üksus
Funktsioon
Lk
A1
Custom Image*
Määrab pilditöötlusseadistused (näiteks värvitoon 
ja kontrastsus) enne pildistamist.
lk.157
Digital Filter*
Rakendab pildile digitaalfiltreid.
lk.132
File Format*
Määrab failiformaadi.
lk.152
JPEG Recorded 
Pixels*
Määrab JPEG failide pildistamisel pikslite arvu.
lk.150
JPEG Quality*
Määrab JPEG failide pildistamisel 
kvaliteeditaseme.
lk.151
RAW file format
Määrab RAW toorfaili formaadi.
lk.153
Color Space
Määrab kaamera poolt kasutatava värviruumi.
lk.164
A2
AF Mode*
Valib automaatse teravustamise režiimi.
lk.111
AE Metering*
Valib särituse määramiseks kasutatava 
osa kaadrist.
lk.101
Select AF point
Valib teravustamiseks kasutatava punkti.
lk.113
Instant Review
Määrab kiire ülevaate kestuse ning üle/alasäris 
alade ja histogrammi kuvamise.
lk.222
A3
Memory
Võimaldab valida kaamera väljalülitamisel 
salvestatavad seadistused.
lk.229
Help button
Määrab g (Help) nupu funktsiooni.
lk.154
Shake Reduction*
Seadistab värinastabilisaatori funktsiooni.
lk.121
Input Focal Length
Võimaldab määrata fookuskauguse objektiivide 
puhul, mis ei edasta kaamerakerele 
fookuskauguse infot.
lk.124
e_kb464_84percent.book  Page 77  Monday, October 6, 2008  11:03 AM