Pentax km Operating Guide (et)

Download
80
Pildistusfunktsioonid
4
Stseenile vastava pildiprogrammi 
valimine
Pildistusrežiimi muutmiseks pöörake vastav ikoon režiimiketta indikaatoriga 
kohakuti.
e kaameral on mitmeid pildistusprogramme, mis võimaldavad pildistada 
erinevaid stseene.
Käesolevas juhendis viidatakse pildistusrežiimidele järgmiselt.
Picture mode 
(Pildiprogramm)
I (Auto Picture)/ = (Portrait)/ s (Landscape)/ q (Macro)/ 
\ (Moving Object)/ . (Night Scene Portrait)/ a (Flash Off)
H (Scene) mode 
(Stseeniprogramm)
A (Night Scene)/ Q (Surf & Snow)/ K (Food)/ K (Sunset)/ 
n (Stage Lighting)/ R (Kids)/ Y (Pet)/ m (Candlelight)/ 
E (Museum)/ l (Night Snap)
Exposure mode 
(Särirežiim)
e (Program)/ K (Sensitivity Priority)/ b (Shutter Priority)/ 
c (Aperture Priority)/ a (Manual)
Ketta indikaator
e_kb464_84percent.book  Page 80  Monday, October 6, 2008  11:03 AM