Pentax km Operating Guide (et)

Download
81
Pildistusfunktsioonid
4
Kui I (Auto Picture) programm soovitud tulemusi ei anna, valige režiimiketta 
abil sõltuvalt olukorrast = (Portrait), s (Landscape), q (Macro), 
\ (Moving Object), 
. (Night Scene Portrait) või a (Flash Off) programm.
Programmide omadused on järgmised.
Pildiprogrammid
Režiim
Selgitus
I (Auto Picture)
Kaamera valib automaatselt optimaalse programmi: portree, 
maastik, makro, liikuv objekt, öine portree või tavaprogramm.
= (Portrait)
Optimaalne portreede jäädvustamise režiim.
s (Landscape)
Suurendab teravussügavust, rõhutab puude ja taeva 
kontuure ning värviküllust, loob erksa pildi.
q (Macro)
Jäädvustab elavaid pilte lilledest ja muudest väikestest 
lähedal asuvatest objektidest.
\ (Moving Object)
Teravad pildid kiirestiliikuvatest objektidest.
. (Night Scene Portrait)
Inimeste pildistamine öise vaate või koidiku taustal.
a (Flash Off)
Integreeritud välklamp ei rakendu. Muud seadistused 
sarnanevad I normaalrežiimiga.
. programmis kasutab kaamera välklambile vaatamata pikemaid säriaegu, mis võimaldab 
jäädvustada pildile ka nõrgalt valgustatud tausta (1 Sünkroniseerimine pika säriajaga 
(lk.136)). Uduste piltide vältimiseks kasutage pildistabilisaatorit või paigutage kaamera 
statiivile.
e_kb464_84percent.book  Page 81  Monday, October 6, 2008  11:03 AM