Pentax km Operating Guide (et)

Download
83
Pildistusfunktsioonid
4
2
Vajutage 
4 nuppu.
Hetkel aktiivse stseeniprogrammi 
ikoon ilmub juhtpaneelile.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub stseeniprogrammi 
valikuvaade.
4
Valige (2345) noolenuppude või 
valikuketta abil stseeniprogramm.
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
• Kui režiimiketas on 
H (Scene) asendis 
ning vajutate 
3 nuppu, ilmub ekraanile 
[
H Scene] menüü. Sobiva stseeniprogrammi 
saab valida ka [
H Scene] menüüst.
• n või l puhul on pildi pikslite arvuks 
fikseeritud i ning pildifaili salvestamisele 
võib kuluda kauem aega.
1 5
1/
4 . 0
F
123
OK
1600
AF.S
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
Scene mode
Scene mode
Night Scene
Night Scene
1600
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
Night Scene
Used for night scenes. 
Used for night scenes. 
Use a tripod, etc. to 
Use a tripod, etc. to 
prevent shaking 
prevent shaking 
SCN
Q
Q
R
R Z
Z
l
l
MENU
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
MENU
Exit
Night Scene
Used for night scenes. 
Use a tripod, etc. to 
prevent shaking 
e_kb464_84percent.book  Page 83  Monday, October 6, 2008  11:03 AM