Pentax km Operating Guide (et)

Download
84
Pildistusfunktsioonid
4
Pildistusrežiime saab kasutada tundlikkuse, säriaja ning ava muutmiseks lähtuvalt 
fotograafi loomingulistest eesmärkidest.
Pildistusrežiimid
Režiim
Selgitus
Lk
e (Program)
Määrab pildistamisel automaatselt säriaja ja avaarvu 
sõltuvalt valitud programmist.
lk.89
K (Sensitivity Priority)
Määrab automaatselt korrektse säriaja ja avaarvu 
tundlikkusest lähtuvalt.
b (Shutter Priority)
Võimaldab liikuva objekti soovitud kujul jäädvustamiseks 
valida sobiva säriaja. Liikuvat objekti saab jäädvustada 
teravana kui ka dünaamilisena.
c (Aperture Priority)
Võimaldab teravussügavuse kontrollimiseks määrata 
sobiva avaarvu.
a (Manual)
Võimaldab pildistamise täielikuks kontrollimiseks 
valida avaarvu ja säriaja käsitsi.
e_kb464_84percent.book  Page 84  Monday, October 6, 2008  11:03 AM