Pentax km Operating Guide (et)

Download
85
Pildistusfunktsioonid
4
Särituse seadistamine
Korrektne säritus koosneb avaarvu ja säriaja kombinatsioonist. Iga subjekti jaoks 
on olemas mitmeid erinevaid säriaja ja avaarvu kombinatsioone, mille tulemuseks 
on korrektne säritus. Erinevate kombinatsioonide toime on erinev.
Säriaja muutmisega saab mõjutada aja mõju pildile. Lühike säriaeg võimaldab 
“külmutada” kiire liikumise, pikk säriaeg võimaldab jäädvustada liikuva objekti 
dünaamilisena.
Kasutage b (Shutter Priority) režiimi.
Pikema säriaja kasutamine
Liikuv objekt jäädvustub pikema säriaja 
puhul udusena, kuna katik on kauem lahti.
Pikema säriaja abil on võimalik rõhutada 
liikumisefekti ja dünaamikat (jõgi, kosk, 
lained jne) valides ettekavatsetult pikema 
säriaja.
Lühema säriaja kasutamine
Lühema säriaja abil on võimalik pildistatav 
liikumatuna teravalt jäädvustada.
Lühem säriaeg aitab vältida ka kaamera 
värisemise mõju pildile.
Ava muutmisega saab juhtida pildi teravussügavust (vahemikku, mis jäädvustub 
teravana). Väike teravussügavus rõhutab konkreetset objekti (näiteks portree puhul), 
suur teravussügavus annab pildile ruumilise ilme.
Kasutage c (Aperture Priority) režiimi.
Avaarvu ja säriaja mõju
Säriaja mõju
Avaarvu mõju
e_kb464_84percent.book  Page 85  Monday, October 6, 2008  11:03 AM