Pentax km Operating Guide (et)

Download
86
Pildistusfunktsioonid
4
Ava suurendamine (avaarvu vähendamine)
Pildistatavast objektist kaugemal (nii ees- kui 
tagapool) olevad objektid on rohkem udused 
(fookusest väljas). Kui näiteks pildistate 
inimest maastiku taustal, siis lahtise 
ava korral on inimene terav ja taustal 
olev maastik on udune.
Ava vähendamine (avaarvu suurendamine)
Teravana jäädvustuv ala (teravussügavus) 
suureneb nii ette- kui ka tahapoole. Kui näiteks 
pildistate inimest maastiku taustal, siis kinnise 
ava korral on nii inimene kui ka taustal olev 
maastik teravad.
Ava ja teravussügavus
Järgnev tabel annab ülevaate ava mõjust teravussügavusele.
Teravussügavust mõjutab ka kasutatav objektiiv ning objekti kaugus kaamerast.
• e teravussügavus on erinevate objektiividega erinev kuid võrreldes 
35 mm kaameraga on väärtus laias laastus ühe astme võrra madalam 
(teravussügavus on kitsam).
• Mida laiema nurgaga objektiiv ning mida kaugemal pildistatav asub, 
seda suurem on teravussügavus. Osadel suumobjektiividel ei ole nende 
ehitusest tulenevalt teravussügavuse skaalat.
Avaarv
Lahtine 
(väiksem arv)
Kinnine 
(suurem arv)
Teravussügavus
Õhuke
Sügav
Fookuses olev ala
Kitsas
Wide
Objektiivi 
fookuskaugus
Pikem 
(Telefoto)
Lühem
(Lainurk)
Kaugus 
pildistatavast
Lähedal
Kaugel
e_kb464_84percent.book  Page 86  Monday, October 6, 2008  11:03 AM