Pentax km Operating Guide (et)

Download
87
Pildistusfunktsioonid
4
Tundlikkuse valikul tuleb lähtuda stseeni valgustatusest.
Tundlikkuse väärtuseks saab valida [AUTO] või määratud ulatuse vahemikus 
ISO 100 kuni 3200. Vaikimisi seadistus on [AUTO].
1
Vajutage pildistusrežiimis (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Sensitivity] menüü.
2
Valige (23) noolenuppude 
abil ISO tundlikkus.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
Tundlikkus
• Kui särirežiimiks on K (Sensitivity Priority), ei ole võimalik [Sensitivity] abil tundlikkust 
muuta. Seadistamiseks pöörake olekuvaates valikuketast. (lk.92)
• n (Stage Lighting) või l (Night Snap) stseeniprogrammi (
H (Scene)) kasutamisel 
valib kaamera tundlikkuse seadistuseks AUTO (200-3200) ning Expand Dynamic Range 
(lk.88) on alati aktiivne.
• Kõrgema tundlikkuse korral võib pildis olla rohkem müra. Müra vähendamiseks võib 
kaustada [12. High-ISO Noise Reduction] seadistust [A Custom Setting 2] menüüs. 
(lk.89)
• Võimaldab määrata ISO tundlikkuse seadistamise sammuks 1 EV või kasutada 
[A Custom Setting 1] menüüs (lk.78) [2. Sensitivity Steps] alt valitud EV sammu 
(lk.105).
D-Range
D-Range
Sensitivity
Sensitivity
OK
OK
OK
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
100 
100 
100-800 
100-800 
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
e_kb464_84percent.book  Page 87  Monday, October 6, 2008  11:03 AM