Pentax km Operating Guide (et)

Download
88
Pildistusfunktsioonid
4
Valige automaatse tundlikkuse korrigeerimise vahemik tundlikkuse [AUTO] 
seadistuse korral. Vaikimisi toimub tundlikkuse automaatne reguleerimine vahemikus 
[ISO 100-800].
[Sensitivity] vaates määrake valikuketta abil tundlikkuse ülempiir. 
Vajutage pildistusrežiimis 
4 nuppu. Valitud tundlikkus ilmub pildiotsijasse.
Dünaamiline ulatus kirjeldab CCD sensori poolt jäädvustatavate toonide hulka mustast 
valgeni. Mida suurem dünaamiline ulatus on, seda tõepärasemalt kaamera toone 
jäädvustab.
Expand Dynamic Range funktsioon võimaldab CCD sensori poolt jäädvustatavat 
ulatust laiendada. Selliselt tekib pildile vähem ülesäris alasid.
Selle funktsiooni kasutamiseks vajutage [Sensitivity] vaates mc nuppu. 
Sisselülitatuna laieneb dünaamiline ulatus 200%. Tundlikkuse vahemik 
on piiratud ISO 200 kuni 3200.
Automaatse paranduse ulatuse seadistamine AUTO režiimis
Tundlikkuse [AUTO] astet ei saa kasutada juhul, kui särirežiim on a (Manual).
Tundlikkuse kontrollimine pildistusrežiimis
Vaba mälumahu kuvamiseks K (Sensitivity Priority) režiimis vajutage 
4 nuppu.
Dünaamilise ulatuse laiendamine
D-Range
D-Range
D-Range
D-Range
200%
200%
Sensitivity
Sensitivity
OK
OK
OK
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO 200-800 
200-800 
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
e_kb464_84percent.book  Page 88  Monday, October 6, 2008  11:03 AM