Pentax km Operating Guide (et)

Download
89
Pildistusfunktsioonid
4
Kaameral on viis pildistusrežiimi.
Pildistusrežiimide seadistused on järgmised.
Pildistusrežiimid
Pildistus-
režiimid
Kirjeldus
EV 
Compensation
Säriaja 
muutmine
Avaarvu 
muutmine
Tundlikkuse 
muutmine
Lk

(Program)
Määrab pildistamisel 
automaatselt säriaja 
ja avaarvu sõltuvalt 
valitud programmist.
Jah
#*
#*
Jah
lk.90

(Sensitivity 
Priority)
Määrab automaatselt 
korrektse säriaja ja 
avaarvu tundlikkusest 
lähtuvalt.
Jah
Ei
Ei
Välja 
arvatud Auto
lk.92
Müravähendus
Digikaameratel esineb kõrge tundlikkuse korral pildimüra (teralisus).
Pildimüra saab vähendada Noise Reduction funktsiooni abil. 
Müravähendus pikendab failide salvestamiseks kuluvat aega.
 Müravähendus pika säriaja korral
Vähendab pika säriaja korral esinevat müra.
Valige [11. Slow Shutter Speed NR] seadistuseks [A Custom Setting 2] 
menüüs [On] (sees) või [Off] (väljas) (lk.78).
 Müravähendus kõrge ISO tundlikkuse korral
Vähendab kõrge ISO tundlikkuse korral esinevat müra.
Valige [12. High-ISO Noise Reduction] seadistuseks [A Custom Setting 2] 
menüüs [Off] (väljas), [Weakest], [Weak] või [Strong] (lk.78).
e_kb464_84percent.book  Page 89  Monday, October 6, 2008  11:03 AM