Pentax km Operating Guide (et)

Download
90
Pildistusfunktsioonid
4
* [13. e-dial in Program] alt [A Custom Setting 2] menüüs saab valikuketta funktsiooniks määrata säriaja 
või avaarvu muutmise. (lk.92)
Määrab pildistamisel automaatselt säriaja ja avaarvu sõltuvalt valitud programmist.
Säriaja ja avaarvu muutmiseks kasutage valikuketast. Kaamera säilitab samal 
ajal korrektse särituse (lk.92).
1
Valige režiimikettal e.

(Shutter 
Priority)
Võimaldab näiteks 
liikuvate objektide 
pildistamisel valida 
ise säriaja.
Jah
Jah
Ei
Jah
lk.94

(Aperture 
Priority)
Võimaldab 
teravussügavuse 
kontrollimiseks 
määrata sobiva 
avaarvu.
Jah
Ei
Jah
Jah
lk.96

(Manual)
Võimaldab pildistamise 
täielikuks kontrolli-
miseks valida avaarvu 
ja säriaja käsitsi.
Ei
Jah
Jah
Välja 
arvatud Auto
lk.98
e (Program) režiim
Pildistus-
režiimid
Kirjeldus
EV 
Compensation
Säriaja 
muutmine
Avaarvu 
muutmine
Tundlikkuse 
muutmine
Lk
e_kb464_84percent.book  Page 90  Monday, October 6, 2008  11:03 AM