Pentax km Operating Guide (et)

Download
91
Pildistusfunktsioonid
4
2
Särikompensatsiooni 
reguleerimiseks hoidke 
all 
mc nuppu ning 
pöörake valikuketast.
EV särikompensatsioon kuvatakse 
nii pildiotsijas kui ka kui ka olekuvaates.
Särituse reguleerimisel kuvab kaamera 
ka säriaja ja avaarvu.
• Särikompensatsiooni on võimalik seadistada sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. 
Sammu seadistamine toimub [1. EV Steps] alt [A Custom Setting 1] menüüs. (lk.105)
• Kui valitud kriteeriumide alusel ei ole korrektset säritust võimalik saavutada, saab kaamera 
automaatselt tundlikkust muuta. Seadistage [Sensitivity] väärtuseks [AUTO]. (lk.87)
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, hoidke all 
objektiivil vastavat lukustusnuppu ning seadke 
avarõngas s asendisse.
P
E
9 0
1/
4 . 0
F
123
+ 1 . 5
OK
400
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
EV Compensation
e_kb464_84percent.book  Page 91  Monday, October 6, 2008  11:03 AM