Pentax km Operating Guide (et)

Download
92
Pildistusfunktsioonid
4
Režiimis saab võttetingimustest lähtuvalt valida sobiva tundlikkuse.
Kaamera valib korrektse särituse saamiseks vajaliku säriaaja ja avaarvu 
tundlikkusest lähtudes automaatselt.
1
Valige režiimikettal K.
2
Määrake valikuketta 
abil tundlikkus.
K (Tundlikkuse prioriteet) režiim
e programm ja valikuketas
Võimaldab seadistada valikuketta funktsiooni e (Program) režiimis. 
Seadistamine toimub [13. e-dial in Program] alt [A Custom Setting 2] 
menüüs (lk.78).
1
Off (väljas) Keelab valikuketta kasutamise Programmrežiimis.
2
Programmi 
nihe
Valib korrektse särituse saamiseks automaatselt sobiva säriaja 
ja avaarvu.
e_kb464_84percent.book  Page 92  Monday, October 6, 2008  11:03 AM