Pentax km Operating Guide (et)

Download
94
Pildistusfunktsioonid
4
Võimaldab valida sobiva säriaja objekti liikumise jäädvustamiseks. Kiirestiliikuva 
objekti puhul saab objekti teravana jäädvustamiseks kasutada lühikest säriaega. 
Pikem säriaeg jäädvustab liikumise dünaamilisena.
Kaamera valib säriajast lähtuvalt avaarvu automaatselt.
1 Avaarvu ja säriaja mõju (lk.85)
1
Valige režiimikettal b.
2
Määrake valikuketta abil säriaeg.
Säriaega saab valida vahemikus 
1/4000 kuni 30 sek.
Säriaeg ja avaarv kuvatakse pildiotsijas 
ja olekuvaates.
b (Shutter Priority) režiim
E
6 0
1/
5 . 6
F
123
0 . 0
OK
400
AF.A
JPEG
AWB
ISO
10
M
OFF
OFF
T v
e_kb464_84percent.book  Page 94  Monday, October 6, 2008  11:03 AM