Pentax km Operating Guide (et)

Download
95
Pildistusfunktsioonid
4
• EV särikompensatsiooni reguleerimiseks hoidke all mc nuppu ning pöörake 
valikuketast. (lk.104)
• Säriaega saab seadistada sammuga 1/2 või 1/3 EV. Sammu saab seadistada 
[1. EV Steps] alt [A Custom Setting 1] menüüs. (lk.105)
• Kui valitud kriteeriumide alusel ei ole korrektset säritust võimalik saavutada, 
saab kaamera automaatselt tundlikkust muuta. Seadistage [Sensitivity] 
väärtuseks [AUTO]. (lk.87)
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, 
hoidke all lukustusnuppu ning seadke 
avarõngas s asendisse.
Särihoiatus
Kui pildistatav on liiga hele või liiga tume, 
vilgub avaarvu näit pildiotsijas. Kui pildistatav 
on liiga hele, valige lühem säriaeg. 
Kui pildistatav on liiga tume, valige pikem 
säriaeg. Kui avaarvu näit vilkumise lõpetab, 
on võimalik pildistada korrektse säritusega.
Kui pildistatav on liiga ere, kasutage eraldi müüdavat ND (neutraalhall) 
filtrit valguse vähendamiseks. Tumedas kasutage välklampi.
e_kb464_84percent.book  Page 95  Monday, October 6, 2008  11:03 AM