Pentax km Operating Guide (et)

Download
96
Pildistusfunktsioonid
4
Võimaldab kontrollida teravussügavust avaarvu etteandmise teel. Teravussügavus 
on suurem ning pildistatavast ette- ja tahapoole jäävad objektid on teravad kui ava 
on kinnine (avaarv on suur). Teravussügavus on väike ning pildistatavast ette- 
ja tahapoole jäävad objektid on udused kui ava on lahti (avaarv on väike).
Kaamera valib korrektse särituse tagamiseks avaarvust sõltuvalt õige säriaja.
1 Avaarvu ja säriaja mõju (lk.85)
1
Valige režiimikettal c.
2
Määrake valikuketta abil avaarv.
Säriaeg ja avaarv kuvatakse pildiotsijas 
ja olekuvaates.
c (Aperture Priority) režiim
Av
E
3 0
1/
4 . 5
F
123
0 . 0
OK
400
AF.A
JPEG
AWB
ISO
10
M
OFF
OFF
e_kb464_84percent.book  Page 96  Monday, October 6, 2008  11:03 AM