Pentax km Operating Guide (et)

Download
97
Pildistusfunktsioonid
4
• EV särikompensatsiooni reguleerimiseks hoidke all mc nuppu ning pöörake valikuketast. 
(lk.104)
• Avaarv on seatav sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. Seadistuse samm valige 
[1. EV Steps] alt [A Custom Setting 1] menüüs. (lk.105)
• Kui valitud kriteeriumide alusel ei ole korrektset säritust võimalik saavutada, 
saab kaamera automaatselt tundlikkust muuta. Seadistage [Sensitivity] 
väärtuseks [AUTO]. (lk.87)
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, 
hoidke all lukustusnuppu ning seadke 
avarõngas s asendisse.
Särihoiatus
Kui pildistatav on liiga hele või liiga tume, 
vilgub säriaja näit pildiotsijas. Kui pildistatav 
on liiga hele, valige väiksem ava (suurem 
avaarv). Kui pildistatav on liiga tume, 
valige suurem ava (väiksem avaarv). Kui säriaja näit vilkumise lõpetab, 
on võimalik pildistada korrektse säritusega.
Kui pildistatav on liiga ere, kasutage eraldi müüdavat ND (neutraalhall) 
filtrit valguse vähendamiseks. Tumedas kasutage välklampi.
e_kb464_84percent.book  Page 97  Monday, October 6, 2008  11:03 AM