Pentax km Operating Guide (et)

Download
98
Pildistusfunktsioonid
4
Võimaldab määrata avaarvu ja säriaja. See režiim sobib pildistamise täielikuks 
loominguliseks kontrollimiseks. Võimaldab reguleerida säritust eesmärgist 
sõltuvalt ning pildistada teadlikult alasäritatud (tumedamad) või ülesäritatud 
(heledamad) pilte.
1 Avaarvu ja säriaja mõju (lk.85)
1
Valige režiimikettal a.
2
Määrake valikuketta abil säriaeg.
3
Avaarvu määramiseks hoidke 
all 
mc nuppu ning määrake 
avaarv.
a Manuaalrežiim
e_kb464_84percent.book  Page 98  Monday, October 6, 2008  11:03 AM