Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
98
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
F
 (Dijital Panorama) modunda, kamera ile panoramik bir fotoğraf elde 
etmek için iki veya üç fotoğrafı birleştirebilirsiniz.
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çekim Modu Paleti görüntülenir.
2
F
 seçmek için dört-yollu düğmeyi (2345
kullanınız.
3
4 düğmesine basınız.
Kamera F moduna girer ve [Kayma yönü ayarı] mesajı görüntülenir.
4
Fotoğrafların hangi yön 
doğrultusunda birleştirileceğini 
seçmek üzere dört-yollu düğmeyi 
(
45) kullanınız.
İlk resim karesinin çekilmesi için ekran 
görüntülenir.
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73).
Panoramik Resimler Çekme 
(Dijital Panorama Modu)
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
Kayma yönü
ayarý
Kayma yönü
ayarý
38
38
38
14
14:25
:25
14:25
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
1