Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
99
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
5
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
6
Deklanşöre tam olarak basınız.
İlk kare çekildikten sonra, ikinci resim karesinin çekilmesi için ekran 
görüntülenir.
Eğer 4. Adımda sağ (5) seçimini yaparsanız:
İlk resim karesinin sağ kenarı, ekranın sol kısmında yarı-şeffaf bir 
şekilde belirir.
Eğer 4. Adımda sol (4) seçimini yaparsanız:
İlk resim karesinin sol kenarı, ekranın sağ kısmında yarı-şeffaf bir 
şekilde belirir.
7
İkinci kareyi çekiniz.
Yarı-şeffaf fotoğraf ve mevcut görüntü 
kesişecek şekilde kamerayı hareket ettiriniz 
ve deklanşör düğmesine basınız.
8
Üçüncü kareyi çekiniz.
Üçüncü kareyi çekmek için 5. ila 7. Adımları tekrarlayınız.
Panorama resimleri birleştirilir ve birleştirilen fotoğraf belirir.
[Hızlı İzleme] (s.70, s.117) P (Kapalı) olduğunda birleştirilen fotoğraf 
görünmez.
• Hareketli nesnelerde ve tekrarlayan desenlerde veya birinci ve ikinci 
karelerin veya ikinci ve üçüncü karelerin önizleme kılavuzunda 
örtüştürülmesi için hiçbir nesne mevcut değilse, bir kısım bozulma 
ortaya çıkabilir.
• Yüz Tespiti fonksiyonu aktif olduğu zaman (s.73), bu yalnızca ilk kare 
çekildiği anda işlev gösterir (Göz Kırp. Tarama işlevi çalışmaz).
OK
SHUTTER
Çýkýþ
Çýkýþ
2. kare
2. kare
Çýkýþ
2. kare
1
2