Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
100
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
1
S.99 dahilinde 6. Adımda birinci kareyi veya 7. Adımda 
ikinci kareyi çektikten sonra, 
4 düğmesine basınız.
Bir onay ekranı görüntülenir.
2
Bir seçenek seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
Birinci veya İkinci Kareyi Çektikten sonra Çekimi İptal Etmek için
Kaydet Çekilen 
fotoğraf(lar)ı kaydeder ve ilk 
fotoğrafı yeniden çekebilirsiniz. İkinci 
kare çekildikten sonra bu seçenek 
seçildiği zaman, birinci ve ikinci 
kareler birleştirilir ve bir panoramik 
fotoğraf olarak kaydedilir.
Vazgeç Çekilen 
fotoğraf(lar)ı göz ardı eder 
ve birinci kareyi yeniden 
çekebilirsiniz.
İptal
Bir önceki çekim ekranına döner.
F
 modunda ayrıştırılan fotoğraflar i (1600×1200) piksel boyutu ile 
kaydedilir.
Kaydet
Vazgeç
Ýptal
Fotoðraf(lar) kaydedilip
bu ekrandan çýkýlsýn mý?
Fotoðraf(lar) kaydedilip
bu ekrandan çýkýlsýn mý?
OK
Ta m a m
Ta m a m