Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
101
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Çekim Fonksiyonlarının Ayarlanması
Flaş Modunun Seçimi
,
Otomatik
Flaş, aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak çalışır. 
Eğer Yüz Tespit fonksiyonu etkinse, flaş modu otomatik 
olarak d şeklinde ayarlanır.
a
Flash Kapalı
Ortamın aydınlatma durumu ne olursa olsun flaş 
patlamaz. Bu modu, flaşlı fotoğraf çekimine izin 
verilmeyen ortamlarda kullanınız.
b
Flash Açık
Ortamın aydınlatma durumu ne olursa olsun flaş çalışır.
c
Otomatik + Kırmızı-
göz
Bu mod, flaş ışığının, fotoğrafı çekilen kişinin gözlerinden 
yansıyarak oluşturduğu kırmızı göz efektini azaltır. Flaş 
otomatik olarak patlar (Ana flaştan önce bir ön-flaş 
patlar).
d
Flaş Açık + Kırmızı-
göz
Bu mod, flaş ışığının, fotoğrafı çekilen kişinin gözlerinden 
yansıyarak oluşturduğu kırmızı göz efektini azaltır. Flaş, 
ortamın aydınlatma koşulları ne olursa olsun patlar (Ana 
flaştan önce bir ön-flaş patlar).
b
Yumuşak Flaş
Bu mod çok yakın mesafeden bile çekim yapılsa, flaş 
ışığının yoğunluğunu azaltır. Flaş, ortamın aydınlatma 
durumu ne olursa olsun patlar.
• Flaş modu aşağıdaki koşullar altında a olarak sabitlenir:
- Fotoğraf çekme modu olarak C (Film) veya S (Havai Fişek) 
seçildiğinde 
- Geçiş modu olarak j (Sürekli Çekim) veya K (HS. Srkl. Çekim) 
seçildiğinde
- Odak modu olarak s (Sonsuzluk) seçildiğinde
• X (Geniş Dijital) veya F (Dijital Panorama) modunda, flaş modu 
a
 olarak ayarlanır. Ancak farklı bir flaş modu ayarı da seçilebilir.
• 9 (Green) modunda sadece , veya a seçilebilir.
• A (Gece) modunda, , ve c seçemezsiniz.
Yakın mesafeden resim çekerken flaş kullanılması, ışık dağılımından 
dolayı fotoğrafta düzensizliklere yol açabilir.