Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
102
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
1
A
 modunda dört-yollu düğmeye 
(4) basınız.
[Flaş Modu] ekranı belirir.
Flaş modu düğmeye her basıldığında 
değişir. Ayarı aynı zamanda dört-yollu 
düğmeyi (23) kullanarak da 
değiştirebilirsiniz.
2
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir ve kamera, fotoğraf çekim moduna geçer.
Kırmızı-göz oluşumu hakkında
Flaş kullanılarak yapılan çekimlerdeki fotoğraflarda, nesnenin gözleri kırmızı 
olarak belirebilir. Bu durum, flaş ışığının nesnenin gözlerinden yansıması ile 
oluşur. Bu sonuç, fotoğrafı çekilen nesnenin etrafını aydınlatarak veya zoom 
miktarını daha geniş bir açıya düşürerek azaltılabilir. Flaş modunu, c veya d 
ayarlarına getirerek kullanmak da, fotoğraflarda kırmızı göz oluşumunu 
azaltmanın etkili bir yoludur.
Eğer alınan önlemlere rağmen fotoğrafı çekilen nesnenin gözleri halen kırmızı 
olarak beliriyorsa, bu durum kırmızı göz önleme işlevi kullanılarak düzeltilebilir 
(s.165).
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
OK
MENU
Otomtik
Otomtik
Flaþ Modu
Flaþ Modu
Ýptal
Ýptal
Tamam
Tamam
Otomtik
Flaþ Modu
Ýptal
Tamam