Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
103
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
1
A
 modunda dört-yollu düğmeye 
(5) basınız.
[Odak Modu] ekranı belirir.
Düğmeye her basıldığında odak modu 
değişir. Ayarı aynı zamanda dört-yollu 
düğmeyi (23) kullanarak da 
değiştirebilirsiniz.
Odak Modunun Seçilmesi
=
Standart
Bu modu, fotoğrafını çekeceğiniz nesne objektiften 40 
cm’den (16 inç) uzaksa kullanınız. Deklanşöre yarıya kadar 
bastığınızda kamera, otomatik odak alanında bulunan 
nesneye odaklanır.
q
Makro
Bu mod, fotoğrafını çekeceğiniz nesne objektife 10 cm ile 
50 cm (4 inç ila 20 inç) arasında bir mesafede olduğunda 
kullanılır. Deklanşöre yarıya kadar bastığınızda kamera, 
otomatik odak alanında bulunan nesneye odaklanır.
r
Süper Makro
Bu mod, fotoğrafını çekeceğiniz nesne objektife 8 cm ile 
15 cm (4 inç ila 20 inç) arasında bir mesafede olduğunda 
kullanılır. Deklanşöre yarıya kadar bastığınızda kamera, 
otomatik odak alanında bulunan nesneye odaklanır.
3
Pan Odak
Bu mod, bir başkasından sizin için fotoğraf çekmesini 
istediğiniz veya bir manzaranın fotoğrafını hareket eden 
otomobil veya tren penceresi gibi bir noktadan çekmek 
istediğinizde kullanılır. Fotoğrafın tamamı, önden geriye 
doğru keskin biçimde odaklanır.
s
Sonsuzluk
Bu mod, fotoğrafını çekeceğiniz nesne objektiften uzak ise 
kullanılır. Flaş a (Flaş Kapalı) olarak ayarlıdır.
\
Manuel Odak
Bu mod, odak ayarını sizin yapmanıza olanak verir.
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
O d a k   M o d u
O d a k   M o d u
O d a k   M o d u
S t a n d a r t
S t a n d a r t
S t a n d a r t
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
İ p t a l
İ p t a l
İ p t a l