Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
104
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
2
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir ve kamera, fotoğraf çekim moduna geçer.
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Odak Modu] ekranı belirir.
2
\
 seçmek için dört-yollu düğmeyi (5) kullanınız.
3
4 düğmesine basınız.
Fotoğrafın orta kısmı, ekranın tamamını 
doldurmak üzere büyütülür.
4
Odağı ayarlamak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
Nesneye olan ortalama uzaklığı göstermek 
üzere ekranda \ işareti görüntülenir. 
Göstergeyi bir kılavuz gibi kullanarak odağı 
ayarlayınız.
2
uzak mesafe odaklama için
3
yakın mesafe odaklama için
• 9 (Green) modunda, yalnızca =, q veya 3 seçebilirsiniz.
• Odak  modu  S (Havai Fişek) modunda s olarak sabitlenir.
• = seçildiği zaman, eğer nesne 40 cm’den daha yakında ise, kamera 
otomatik olarak 10 cm’den odaklanır (Otomatik-Makro fonksiyonu). Bu 
durumda, ekranda q belirir.
• q seçiliyken çekim yapıldığında, eğer nesne 50 cm’den daha 
uzaktaysa, kameranın odağı otomatik olarak 
 (Sonsuzluk) olur. 
Deklanşöre tam olarak basarak, odağın ayarlı olmadığı durumda bile 
resim çekebilirsiniz.
Odak Modu Ayarının Kaydedilmesi 1s.128
Odağı Manuel Olarak Ayarlamak için (Manuel Odak)
O d a k   M o d u
O d a k   M o d u
O d a k   M o d u
M a n u e l   O d a k
M a n u e l   O d a k
M a n u e l   O d a k
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
İ p t a l
İ p t a l
İ p t a l
4m
4m
2
2
1
1
MENU
OK
Tamam
Tamam
\
 göstergesi