Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
105
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
5
4 düğmesine basınız.
Odak sabitlenir ve kamera, çekim moduna döner.
Odak sabitlendikten sonra, \ göstergesini görüntülemek ve odağı 
yeniden ayarlamak için tekrar dört-yollu düğmeye (5) basabilirsiniz.
Otomatik odak alanını (Odaklama Alanı) ayarlayabilirsiniz.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Odaklama Alanı] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
4
Odaklama alanı ayarını 
değiştirmek için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
\
 göstergesi görüntülendiği esnada çekim modu ve geçiş modu 
değiştirilemez.
\
 modundan başka bir odak moduna geçmek için, \ göstergesi 
görüntülendiği esnada dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Odaklama Alanını Ayarlamak için
J Çoklu
Normal otomatik odak alanı
K
Spot
Otomatik odak alanı daha küçük olur.
W Otomatik Takip AF
Hareketli nesneleri odakta tutar.
Kayıt Modu
MENU
1 / 3
12
M
AWB
Auto
0.0
İptal
OK
Tamam
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Odaklama Alanı
EV Telafisi