Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
107
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Kaydediln Piksel] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
4
Kaydedilen piksel sayısını 
değiştirmek için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
6
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
• R seçilmesi, E ayarına göre daha kaliteli bir fotoğraf sunar ancak 
dosya boyutları daha büyük olur.
• Eğer L seçerseniz, fotoğrafın 
görüntü oranı 16:9’dur ve kayıt ve oynatım 
için ilgili ekran sağda gösterilen şekilde 
görüntülenir.
14:25
38
38
38
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
14:25
Depolama Kapasitesi
MENU
İptal
OK
Tamam
12
7
M
5
M
3
M
12
M
12
M
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Odaklama Alanı
EV Telafisi