Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
108
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Fotoğrafların genel parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Bu fonksiyonu, özellikle aşırı pozlanmış veya az pozlanmış fotoğraflar 
çekmek için kullanınız.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[EV Telafisi] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
EV değerini seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (
45) kullanınız.
Parlaklık vermek için bir (+) değer seçiniz. 
Koyulaştırmak için bir (–) değer seçiniz. 
EV ayarını –2.0 ila +2.0 arasında, 1/3 EV 
basamakları dahilinde ayarlayabilirsiniz.
4
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
• 9 (Green) modu ile çekilen fotoğraflar için kaydedilen piksel sayısı 
E
 olarak sabitlenir.
• C (Yarı-uzunlkta Portre) veya N (Çerçeve Oluşturma) ile çekilen 
fotoğraflardaki kaydedilen piksel sayısı h olarak sabitlenmiştir.
c (Digital SR) veya X (Geniş Dijital) modu ile çekilen 
fotoğraflardaki kaydedilen piksel sayısı f olarak sabitlenmiştir. 
(Ancak, ikinci bir resim çekilmeden X modundan çıkılırsa, 
kaydedilen piksel sayısı h olacaktır.)
• W (Blog) modu ile çekilen fotoğraflar için kaydedilen piksel sayısı m 
olarak sabitlenir.
• Eğer [Kaydediln Piksel] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
düğmeye atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121).
Pozlama Ayarı (EV Telafisi)
MENU
1 / 3
12
M
AWB
0.0
Kayıt Modu
Çıkış
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Odaklama Alanı
Otomtik
EV Telafisi