Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
109
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Dinamik menzili genişletir ve parlak ve karanlık alanların oluşumunu 
önler. [Vurgu Telafisi] ile fotoğraf çok parlak olduğunda parlak alanları 
ayarlayabilir, [Gölge Telafisi] ile de fotoğraf çok karanlık olduğunda 
karanlık alanları ayarlayabilirsiniz.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[D-Menzil Ayarı] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[D-Menzil Ayarı] ekranı görüntülenir.
4
[Vurgu Telafisi] veya [Gölge 
Telafisi] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
5
O
 veya P seçmek için dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız.
• Histogram, fotoğraf çekim modu/oynatım modunda görüntülendiğinde, 
pozlamayı kontrol edebilirsiniz (s.29).
• EV telafisi fonksiyonu 9 (Green) veya 
b (Otomatik Resim) modunda 
kullanılamaz.
• Eğer [EV Telafisi] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
düğmeye atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121).
EV Telafisi Değeri ayarının kaydedilmesi 1s.128
Parlaklığın Düzeltilmesi (D-Menzil Ayarı)
D-Menzil Ayarı
MENU
Vurgu Telafisi
Gölge Telafisi