Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
110
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
6
3 düğmesine iki defa basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
D-Menzil Ayarı simgesi ekranda belirir.
Çekim anındaki ışık durumuna göre beyaz dengesini seçerek naturel 
renklerde fotoğraflar çekebilirsiniz.
P
[Vurgu Telafisi] için O ayarı 
yapıldığında
Q
[Gölge Telafisi] için O ayarı 
yapıldığında
O
Hem [Vurgu Telafisi] hem de [Gölge 
Telafisi] için O ayarı yapıldığında
• [Vurgu Telafisi] için O ayarı yapıldığında, minimum hassasiyet ISO 
160’dır.
• Eğer [Vurgu Telafisi] veya [Gölge Telafisi] ayarını sıklıkla 
değiştiriyorsanız, bunu Yeşil düğmeye atayarak zaman 
kazanabilirsiniz (s.121).
Beyaz Dengesinin Ayarlanması
F Otomatik
Kamera bayaz dengesini otomatik olarak ayarlar.
G
Gün Işığı
Gün ışığında fotoğraf çekerken bu modu kullanınız.
Gölge Dışarıda gölgede fotoğraf çekerken bu modu kullanınız.
I
Tungsten Işık 
Elektrikli veya tungsten lamba ışığında fotoğraf çekerken bu 
modu kullanınız.
J
Floresan Işık 
Floresan lamba ışığında fotoğraf çekerken bu modu 
kullanınız.
K
Manuel
Beyaz dengesini kendiniz yapmak için bu ayarı kullanınız.
• Eğer beyaz dengesi F olarak ayarlı iken çekilen resimlerin renk 
dengesinden memnun değilseniz başka bir beyaz dengesi ayarlayınız.
• Seçilen çekim moduna bağlı olarak, beyaz dengesi ayarı 
değiştirilemeyebilir. Ayrıntılar için, bkz. “Her bir Çekim Modu için 
Mevcut Fonksiyonlar” (s.230)
.
14:25
14:25
14:25
38
38
38
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010