Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
111
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Beyaz Dengesi] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Beyaz Dengesi] ekranı görüntülenir.
4
Dört-yollu düğmeyi (23
kullanarak ayarı değiştiriniz.
Dört-yollu düğmeye (23) her bastığınızda, 
seçilen beyaz dengesi ayarının sonucunu 
önizleme görüntüsünde kontrol 
edebilirsiniz.
5
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
6
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
Beyaz dengesini manuel olarak ayarlama ile ilgili talimatlar için “Beyaz 
Dengesini Manuel Olarak Ayarlamak için” adlı kısma bakınız.
Eğer [Beyaz Dengesi] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
düğmeye atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121).
Beyaz Dengesi Ayarının Kaydedilmesi 1s.128
MENU
İ p t a l
İ p t a l
O t o m t i k
O t o m t i k
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m
İ p t a l
O t o m t i k
OK
B e y a z   D e n g e s i