Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
112
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Temiz boş bir beyaz kağıt veya benzeri bir materyal alınız.
1
[Beyaz Dengesi] ekranında, K (Manuel) seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
2
Kamerayı, ekranın merkezinde 
görüntülenen çerçevenin 
tamamını dolduracak şekilde boş 
beyaz sayfa veya benzeri 
materyale doğrultunuz.
3
Deklanşöre tam olarak basınız.
Beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanır.
4
4 düğmesine basınız.
Bu ayar kaydedilir ve [A Kayıt Modu] menüsü tekrar görünür.
5
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
Pozlamayı belirlemek üzere, parlaklığın ölçüldüğü ekran alanını 
ayarlayabilirsiniz.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
Beyaz Dengesini Manuel Olarak Ayarlamak için
AE Ölçme Ayarı
L
Çoklu-segment 
ölçme
Kamera, fotoğrafı 256 alana böler, parlaklığı ölçer ve 
pozlamayı belirler.
M
Merkez-ağırlıklı 
ölçme
Kamera, fotoğrafın merkezinin pozlamada daha fazla etkili 
olmasını sağlayarak resmin genel parlaklığını okur.
N
Spot AE ölçme
Kamera, pozlamayı yalnızca fotoğrafın merkezindeki 
parlaklığı ölçerek belirler.
MENU
Ay a r l a
SHUTTER
B e y a z   D e n g e s i
C a n c e l
C a n c e l
O K
O K
Ta m a m
İ p t a l
OK