Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
113
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
2
[AE Ölçme] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
4
AE Ölçme ayarını seçmek için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
6
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
• Deklanşöre yarıya kadar basıldığında parlaklık ölçülür ve pozlama 
belirlenir.
• Nesne, odaklama alanının dışında olduğunda ve N (Nokta AE 
ölçmeyi) kullanmak istediğiniz zaman, kamerayı nesneye doğrultunuz 
ve pozlamayı kilitlemek üzere deklanşöre yarıya kadar basınız, 
sonrasında tekrardan resminizi oluşturunuz ve deklanşöre tam olarak 
basınız.
• Seçilen çekim moduna bağlı olarak, AE ölçme ayarı 
değiştirilemeyebilir. Ayrıntılar için, bkz. “Her bir Çekim Modu için 
Mevcut Fonksiyonlar” (s.230)
.
• Eğer [AE Ölçme] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
düğmeye atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121).
AE Ölçme Ayarının Kaydedilmesi 1s.128
MENU
1 / 3
12
M
AWB
Auto
0.0
Kayıt Modu
İptal
OK
Tamam
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Odaklama Alanı
EV Telafisi