Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
114
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Hassasiyeti, çevrenin parlaklığına uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Hassasiyet] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
4
Hassasiyeti değiştirmek için dört-
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
6
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
Hassasiyetin Ayarlanması
Otomatik Hassasiyet kamera tarafından otomatik olarak ayarlanır. (Hassasiyet 
80 - 800)
80
Hassasiyet azaldıkça, fotoğrafları etkileyen hata miktarı da azalır. 
Obtüratör hızı, düşük aydınlatma koşullarında yavaş olacaktır.
100
200
400
800
1600
Yüksek hassasiyet ayarları, kameranın sarsılmasını azaltmak 
üzere düşük aydınlatma ortamlarında daha hızlı obtüratör hızlarını 
kullanır, ama çekilen fotoğrafta hata oluşabilir.
3200
6400
MENU
1 / 3
12
M
AWB
Auto
0.0
Kayıt Modu
İptal
OK
Tamam
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Odaklama Alanı
EV Telafisi
4 0 0
2 0 0
1 0 0
8 0
Otomtik