Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
115
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Bu ayarla, Yüz Tespiti işlevi aktif durumda olduğu zaman Göz Kırp. 
Tarama işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyebilirsiniz. 
Varsayılan ayar O (Açık) şeklindedir.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Göz Kırp. Tarama] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız.
3
O
 veya P seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (45) kullanınız.
O
Göz Kırpması Tespiti fonksiyonu 
çalışır.
P
 Göz 
Kırpması Tespiti fonksiyonu 
çalışmaz.
Ayar kaydedilir.
4
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
• Hassasiyet 3200 veya 6400 olarak ayarlanırsa, kaydedilen piksel 
sayısı f (2592×1944) olarak sabitlenir.
• 9 (Green) veya C (Film) modu ayarı yapıldığında, sadece Otomatik 
(hassasiyet 80 - 800) kullanılabilir.
c (Digital SR) moduna ayarlandığında, sadece Otomatik 
(hassasiyet 80 - 6400) kullanılabilir.
• S (Havai fişek) moduna ayarlandığında, hassasiyet için minimum 
ayar yapılır.
• Eğer [Hassasiyet] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
düğmeye atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121).
Hassasiyet Ayarının Kaydedilmesi 1s.128
Göz Kırp. Tarama Ayarı
Göz Kırpması Tespiti 1s.70
MENU
2 / 3
Kayıt Modu
Hızlı İzleme
Çıkış
Göz Kırp. Tarama
Dijital Zoom
Film
D-Menzil Ayarı
Piksel Takibi SR