Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
117
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Fotoğraflar çekildikten hemen sonra bir Hızlı İzlemenin gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmeyeceğini belirlemek için bu ayarı kullanınız. Varsayılan 
ayar O (Açık) şeklindedir.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Hızlı İzleme] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
O
 veya P seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (45) kullanınız.
O
Hızlı İzleme görüntülenir.
P
 
Hızlı İzleme görüntülenmez.
4
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
Piksel Takibi SR fonksiyonu aşağıda belirtilen durumlarda çalışmaz.
- Çekim modu olarak şunlar seçildiğinde: C (Yarı-uzunlukta Portre), 
C
 (Film), S (Havai Fişek), N (Çerçeve Oluşturma), X (Geniş 
Dijital) veya F (Dijital Panorama)
- Geçiş modu olarak g (Zamanlayıcı), j (Sürekli Çekim) veya K 
(HS. Srkl. Çekim) seçildiğinde
- Flaş patladığı zaman
- Obtüratör hızı 1/4 sn. değerinden düşük olduğunda.
- Hassasiyet 1600 veya daha yüksek bir değere ayarlı olduğunda
- Ses  Kaydı Esnasında
Hızlı İzleme Ayarı
Hızlı İzleme 1s.70
Eğer çekim sırasında Göz Kırp. Tarama işlevi çalıştıysa, Hızlı İzleme 
sırasında 3 saniye süreyle [Kapalı göz tespit edildi] mesajı görüntülenir.
MENU
2 / 3
Kayıt Modu
Hızlı İzleme
Çıkış
Göz Kırp. Tarama
Dijital Zoom
Film
D-Menzil Ayarı
Piksel Takibi SR