Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
118
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Fotoğraflarınızın görüntülerine keskin veya yumuşak hatlar 
verebilirsiniz.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Keskinlik] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Keskinlik seviyesini değiştirmek 
için dört-yollu düğmeyi (
45
kullanınız.
F
Yumuşak
G
Normal
H
Keskin
4
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
Renk doygunluğunu ayarlayabilirsiniz.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Doygunluk] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
Fotoğraf Keskinlik Ayarı (Keskinlik)
Eğer [Keskinlik] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil düğmeye 
atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121).
Renk Doygunluk Ayarı (Doygunluk)
MENU
3 / 3
Kayıt Modu
Doygunluk
Çıkış
Keskinlik
Kontrast
Yeşil Düğme
Hafıza
Tarih Baskısı
Kapalı