Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
119
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
3
Doygunluk seviyesini değiştirmek 
için dört-yollu düğmeyi (
45
kullanınız.
F
Düşük
G
Normal
H
Yüksek
4
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
Fotoğrafların kontrast sevisini değiştirebilirsiniz.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Kontrast] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Kontrast seviyesini değiştirmek 
için dört-yollu düğmeyi (
45
kullanınız.
F
Düşük
G
Normal
H
Yüksek
4
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
Eğer [Doygunluk] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil düğmeye 
atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121).
Fotoğraf Kontrast Ayarı (Kontrast)
Eğer [Kontrast] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil düğmeye 
atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121).
MENU
3 / 3
Kayıt Modu
Doygunluk
Çıkış
Keskinlik
Kontrast
Yeşil Düğme
Hafıza
Tarih Baskısı
Kapalı
MENU
3 / 3
Kayıt Modu
Doygunluk
Çıkış
Keskinlik
Kontrast
Yeşil Düğme
Hafıza
Tarih Baskısı
Kapalı