Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
120
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Fotoğraf çekimi esnasında tarih ve/veya saat baskısının yapılıp 
yapılmayacağını seçebilirsiniz.
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Tarih Baskısı] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
4
Tarih Baskısı ayrıntılarını seçmek 
için dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
[Tarih], [Tarih&Saat], [Saat] veya [Kapalı] 
arasından seçim yapınız.
5
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
6
3 düğmesine basınız.
Kamera çekim durumuna geri döner.
Tarih Baskısı Fonksiyonunun Ayarlanması
• Tarih  Baskısı fonksiyonu ile bastırılan tarih ve/veya saat silinemez.
• Yazıcı veya fotoğraf düzenleme yazılımının tarihi bastırmak üzere 
ayarlanması ve yazdırılacak olan fotoğrafların halihazırda üzerinde 
baskılı tarih ve/veya saate sahip olması halinde, bastırılan tarihler ve/
veya saatlerin çakışabileceğini unutmayınız.
• [Tarih  Baskısı] ayarlı olduğunda A modunda ekranda O görünür. 
• Tarih ve/veya saat, [Tarih Ayarlama] ekranında ayarlanan görünüm 
tarzına uygun olarak fotoğrafa basılır (s.49).
Kayıt Modu
Tarih Baskısı
MENU
İptal
3 / 3
OK
Tamam
Doygunluk
Keskinlik
Kontrast
Yeşil Düğme
Hafıza
Tarih&Saat
Tarih
Saat
Kapalı