Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
121
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Yeşil düğmeye menü ögeleri atayabilir ve basitçe Yeşil düğmeye 
basarak bunu kolay bir şekilde çağırabilirsiniz. Bu özellik, sıkça 
kullanılan fonksiyonların ayar ekranlarına kolay erişim için kullanışlıdır.
Aşağıdaki fonksiyonlar Yeşil düğme üzerine atanabilir:
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
[Yeşil Düğme] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
23) kullanınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
Belli bir Fonksiyonun Çağrılması
• 9 (Green) Modu
• Vurgu Telafisi
• Kaydedilen Piksel
• Gölge Telafisi
• Beyaz Dengesi
• Keskinlik
• Odaklama Alanı
• Doygunluk
• AE Ölçme
• Kontrast
• Hassasiyet
• Ses Kaydı
• EV Telafisi
• Yeşil düğmeyi başlangıç ayarına döndürmek için, [W Ayarı] 
menüsünde [Sıfırlama] seçimini yapın.
• 9 (Green) modu ve Ses Kaydı dışındaki diğer işlevler, [A Kayıt 
Mode] menüsünde her zamanki şekilde ayarlanabilir.
• Yeşil düğmede ve [A Kayıt Modu] menüsünde aynı işlev için farklı 
ayarlar kaydedemezsiniz.
Yeşil Düğmeye bir Fonksiyon Atamak için